Światło-kolor-cień

Sign in, to send a message.

First time here? Register.

(in 10 seconds by e-mail, Facebook or Gmail)

Cancel

Sign in, To send a gift you have to be

First time here? Register.

(in 10 seconds by e-mail, Facebook or Gmail)

Cancel

To add to favorites you must be logged in.

First time here? Register.

Cancel

Sign in, to block a user

First time here? Register.

(in 10 seconds by e-mail, Facebook or Gmail)

Cancel

Sign in, to add to favourites

First time here? Register.

(in 10 seconds by e-mail, Facebook or Gmail)

Cancel

Sign in, to send a message.

First time here? Register.

(in 10 seconds by e-mail, Facebook or Gmail)

Cancel
 
Entries from: Lipiec 2009 Recently added
30
+38

previous next

" N O,- J A K I - J E S T E M ? "
Z muzą


go to photo slideshow
5
+11

previous next

" N A - R Ó Ż O W O "
Z muzą /lepiej powiększone/


go to photo slideshow
15
+23

previous next

" K A L I N A - C Z E R W O N A "
Z muzą


go to photo slideshow
27
+41

previous next

" S Z Y B K O - B O - L E C Ę "
Z muzą


go to photo slideshow
16
+22

previous next

" S C H O D Y - D O - N I K Ą D "
(Schody kończą się - przy poprzecznej ulicy) z muzą


go to photo slideshow
37
+50

previous next

" P R Z E Z - Ż A L U Z J Ę "
Z muzą


go to photo slideshow
36
+36

previous next

" P O - H U R A G A N I E ? "
Z muzą


go to photo slideshow
29
+36

previous next

" DWADZIEŚCIA - MIL- MORSKIEJ - PODRÓŻY " - w graffiti


go to photo slideshow
25
+37

previous next

" R Y B A "


go to photo slideshow
7
+12

previous next

"ŚWIATŁO-W -MOIM-TUNELU"
Z muzą


go to photo slideshow
11
+17

previous next

" POMNIK- KONDOTIERA-COLLEONIEGO " w Szczecinie (zdj.2/2)
( Opis na poprzednim ujęciu )


go to photo slideshow
13
+18

previous next

" POMNIK- BARTOLOMEO-COLLEONIEGO-Z-WENECJI " zdj.1/2
Kopia pomnika powstała dla utworzonego w 1913-szczecińskiego muzeum miejskiego.Pomnik był centralnym


go to photo slideshow
51
+84

previous next

" T Y L K O - C I E B I E "
Z muzą


go to photo slideshow
20
+20

previous next

" W I E C Z Ó R - P R Z E D - B U R Z Ą " (24.07.2009-godz21.o5 )
Szczecin


go to photo slideshow
17
+19

previous next

" N I E B I E S K I E - I - B I A Ł E "


go to photo slideshow
8
+9

previous next

" N A - K L E P A R Z U " (Fotki zapomiane-przyprószone czasem)
Kraków


go to photo slideshow
31
+40

previous next

" W S P O M N I E N IE "
z muzą lepiej powiękrzone


go to photo slideshow
15
+18

previous next

" Z - M I N I O N Y C H - L A T "
(Włącz muzę)


go to photo slideshow
22
+27

previous next

" H Y B R Y D Y - I - M I E S Z A Ń C E "


go to photo slideshow
30
+39

previous next

" R O D O S "
włącz muzę (ew.powiększyć)


go to photo slideshow
8
+12

previous next

" D N I E J E "
Szczecin- /widok tarasu,-na wschodnią stronę miasta,-kier.rzeki Odry) (raczej powiękrzyć)


go to photo slideshow
25
+29

previous next

" P O R A N E K " (21.07.2009)
( Lepiej wygląda powiękrzenie )


go to photo slideshow
9
+13

previous next

"PIERWSZE - KROPLE - DESZCZU " -(Na szybie okna)


go to photo slideshow
9
+9

previous next

" F O T O - P O D - W O D Ą "
Muzeum techniki-Berlin


go to photo slideshow
11
+17

previous next

" B R A M A - B R A N D E N B U R S K A " - B E R L I N (widok od strony Berlina Zachodniego)
Przed zburzeniem- "muru" - pamiętam,chodziliśmy/w obstawie/ - tylko od strony - Berlina Ws


go to photo slideshow
26
+34

previous next

" W I D O K - Z - B A L K O N U "
Wszystkim-za współczucie i miłe słowa 19.07.2009


go to photo slideshow
9
+15

previous next


Włącz muzę


go to photo slideshow
13
+14

previous next

" S T O R C Z Y K "


go to photo slideshow
5
+6

previous next

" T Y L E - P I Ę T E R........M U S Z Ę - U T R Z Y M A Ć "
Szczecin - "galaxy"


go to photo slideshow
15
+19

previous next


Po nie miłej samochodowej przygodzie-każę się obwieżć po Krakowie tym wehikułem! /żadnych samochodów


go to photo slideshow
12
+12

previous next

" M O C Z E N I E - K I J K A "
Ps -(to n ie ja wuzet)-niestety hodowanie "maciusia"u mnie słabe/he


go to photo slideshow
14
+21

previous next

" P E J Z A Ż "


go to photo slideshow
25
+29

21
+35

previous next

" N O C N Ą - P O R Ą "


go to photo slideshow
15
+25

previous next

" ???????????? "


go to photo slideshow
12
+21

previous next

" Z G I N Ę L I - Z A - P O L S K Ę "
( Ostatnie - 5/5)- z cyklu Cmentarz Centralny w Szczecinie


go to photo slideshow
8
+12

previous next

Kaplica - ( do poprzednich - zdj. 4/5)


go to photo slideshow
7
+13

previous next

Do poprzednich wpisów - zdj.3/5
Widok od pomnika-w kierunku kaplicy


go to photo slideshow
10
+8

previous next

( Do poprzedniego wpisu) - zdj.2/5
Widok od stony kaplicy(w kier.pomnika poległych żołnierzy w walkach nad Odrą i o wyzwolenie Szczecin


go to photo slideshow
16
+21

previous next

" S T Ą D - N I E - MA - P O W R O T U " zdj.1/5
Cmentarz Centralny w Szczecinie Trzeci co do wielkości w Europie,jeden z najwiękrzych na świecie(


go to photo slideshow
11
+14

previous next

" O R P - P O Z N A Ń "
Okręt transportowo-minowy - wchodzi w skład 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo Minowych w Świnoujściu,


go to photo slideshow
12
+18

previous next

" B E Z - W I Z Y "


go to photo slideshow
24
+32

previous next

" Z A C H Ó D "- 10.O7.2009


go to photo slideshow
23
+30

previous next

" G O R O L "
Oj gorol,ci ja gorol,-z pod samiućkich Tater........................


go to photo slideshow
15
+27

previous next

" T A T R Y " - Dolina Małej Łąki


go to photo slideshow
20
+29

previous next

" W I D O K - Z - B A L K O N U "


go to photo slideshow
21
+32

previous next

" P O - A K C J I "


go to photo slideshow
24
+33

previous next

" Mmmmuuu - mmmuuu "


go to photo slideshow
12
+22

previous next

" Z N A K - C Z A S U " - (Odejście analogów ! )
Berlin - Muzeum Techniki ( Aswoją drogą ,-można by było jeszcze coś wybrać!-na przykład coś z


go to photo slideshow
16
+20

previous next

" T H E R M A "
Migawki Berlińskie (Centrum odnowy biologicznej)


go to photo slideshow
Older »

Hide ads

expand ▼